สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 26 ก.ค. 60

Last updated: 2017-07-27  |  1115 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 26 ก.ค. 60

กรมทางหลวงชนบทสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 17:30 น.

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า มีสายทางที่ประสบอุทกภัยสะสม (วันที่ 6 – 26 ก.ค. 60) จำนวน 22 สายทาง ใน 12 จังหวัด (นครสวรรค์, ชัยนาท, ระนอง, สุพรรณบุรี,นครพนม, พิจิตร, สกลนคร, บึงกาฬ, อุบลราชธานี,พิษณุโลก, กาฬสินธุ์, สระแก้ว) เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จำนวน 15 สายทาง อยู่ระหว่างประสบอุทกภัย 7 สายทาง แยกเป็น สัญจรผ่านได้ 6 สายทาง

1. นว.2032 นครสวรรค์ (เกิดซ้ำ) ช่วง กม.ที่ 0+000 - 3+000 (ระดับน้ำ 15 ซม.)
2. นว. 4039 นครสวรรค์ (เกิดใหม่) ช่วง กม.ที่ 9+100 - 10+225 (ระดับน้ำ 15 ซม.)
3. นว.4105 นครสวรรค์ (เกิดใหม่) ช่วง กม.ที่ 10+900 - 11+150 (ดิน Slide)
4. พล.4026 พิษณุโลก (เกิดใหม่) ช่วง กม.ที่ 29+200 - 29+800 (ระดับน้ำ 20 ซม.)
5. กส.2067 กาฬสินธุ์ (เกิดใหม่) ช่วง กม.ที่ 3+000 - 3+500 (ระดับน้ำ 5 ซม.)
6. สก.4025 สระแก้ว (เกิดใหม่) ช่วง กม.ที่ 17+566 - 19+566 (ระดับน้ำ 5 ซม.)

สัญจรผ่านไม่ได้ 1 สายทาง ถนนสาย นพ.4058 ช่วง กม.ที่ 4+200 - 4+400 (ระดับน้ำ 280 ซม.)

ทั้งนี้ กรมได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนในการสัญจรด้วยความระมัดระวังแล้ว ตลอดจนให้ทุกหน่วยบริหารจัดการเส้นทาง โดยจัดหาทางเลี่ยงกรณีเส้นทางหลักไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ กรณีถนน/สะพานขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ชั่วคราว เช่น วางสะพานแบรี่ ถมดินคอสะพาน พร้อมทั้งรายงานข้อมูล สายทางที่ประสบภัยเหตุให้กับผู้บริหารจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ ภายใน 7 วัน และดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อนำเสนอขอสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป


หจก.ธนาทราฟฟิค
www.thanatraffic.com

Powered by MakeWebEasy.com