สัญลักษณ์สีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

Last updated: 2017-07-24  |  118934 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สัญลักษณ์สีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

สัญลักษณ์สีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Sign)
เครื่องหมายความปลอดภัย หมายถึง สิ่งที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมี สี รูปแบบ และสัญลักษณ์ภาพ หรือข้อความแสดงความหมาย โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการแสดงความหมาย โดยให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขวางสำหรับเครื่องหมายห้าม สามารถแบ่งเครื่องหมายความปลอดภัยออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. เครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้สัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว(Symbol)จากการประชุมของ OSHA, ISO พบว่าเครื่องหมายความปลอดภัยชนิดนี้เพียงสองถึงสามแบบเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างสากล
2. เครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ข้อความอย่างเดียว(Text)โดยข้อความที่ใช้ต้องพยายามให้เป็นคำศัพท์เฉพาะ เพราะจะทำให้เกิดการรับรู้ได้มากที่สุด เช่น “ห้าม” “ระวัง” เป็นต้น
3. เครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้ทั้งสัญลักษณ์และข้อความ (Symbol and text) คือ รวมทั้งแบบ 1 และ 2 ไว้ด้วยกัน
นอกจากนี้สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้
1) เครื่องหมายห้ามหมายถึง เครื่องหมายซึ่งแสดงเกี่ยวกับคำสั่งห้าม ตามที่แสดงไว้ในเครื่องหมายความปลอดภัย แบบสัญลักษณ์หรือข้อความ
2) เครื่องหมายบังคับเครื่องหมายซึ่งแสดงเกี่ยวกับข้อบังคับให้ปฏิบัติและอธิบายถึงการป้องกันอันตราย เช่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นต้น
3) เครื่องหมายเตือนหมายถึง เครื่องหมายซึ่งแสดงภาวะอันตรายที่ต้องระวัง โดยบ่งชี้เป็นสัญลักษณ์หรือข้อความ
4) เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยหมายถึง เครื่องหมายซึ่งแสดงการบ่งชี้ถึงตำแหน่ง เช่น ทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น
5) เครื่องหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หมายถึง เครื่องหมายซึ่งแสดงการบ่งชี้ถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และข้อแนะนำในการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดดังกล่าว
 
ของเครื่องหมายความปลอดภัย
สีเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งที่จะช่วยเน้นความหมาย ของเครื่องหมายความปลอดภัย และช่วยให้คนสามารถรู้ถึงระดับของอันตรายได้เมื่อมองผ่านตาครั้งแรก และต้องระวังไม่ให้มีผลทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งควรคำนึงถึง
1. ความสวยงามควรจะเลือกสีของตัวหนังสือ และสีของพื้นให้แตกต่างกันมากที่สุด
2. ควรใช้สีที่สะดุดตาคนมากที่สุด
3. ควรใช้สีที่สม่ำเสมอ และเป็นสากล เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อิทธิพลของสีในเชิงจิตวิทยา
ในทางจิตวิทยาได้กล่าวถึงการรับรู้ของประสาทตาที่มีต่อสี โดยได้กำหนดคุณสมบัติของสีแต่ละสีที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ดังนี้
1) สีแดงทำให้รู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง กระตุ้นให้ตื่นเต้น น่ากลัว น่าระวัง และเปลวเพลิง
2) สีน้ำเงินทำให้รู้สึกสง่าผ่าเผย วังเวง สงบเสงี่ยม ลึกซึ้งและเยือกเย็น
3) สีเขียวทำให้รู้สึกชุ่มชื่น สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และพักผ่อน
4) สีขาวทำให้รู้สึกไร้เดียงสา ซื่อสัตย์ ยอมแพ้
5) สีดำทำให้รู้สึกทึบ ขึงขัง หนักแน่น เศร้า น่ากลัว เป็นความลับ และสงบ
สีต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องหมายความปลอดภัย มีดังนี้
1) สีแดงความหมาย “หยุด” ตัวอย่างการใช้งาน
- เครื่องหมายห้าม
- เครื่องหมายหยุด
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
2) สีเหลืองความหมาย “ระวัง” หรือ “มีอันตราย” ตัวอย่างการใช้งาน
- เครื่องหมายเตือน
- ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่น ๆ
- ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง
3) สีฟ้าความหมาย บังคับให้ต้องปฏิบัติ ตัวอย่างการใช้งาน
- บังคับให้ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- เครื่องหมายบังคับ
4) สีเขียวความหมายแสดงภาวะปลอดภัย ตัวอย่างการใช้งาน
- ทางออกฉุกเฉิน
- ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
- หน่วยปฐมพยาบาล
- หน่วยกู้ภัย
- เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะปลอดภัย

รูปทรงของเครื่องหมายความปลอดภัย
รูปทรงหมายถึงลักษณะของสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ก็ได้ แบ่งได้ดังนี้
- รูปทรงคงที่ (Definite Form)เช่น รูปทรงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ซึ่งใช้ในเครื่องหมายความปลอดภัย
- รูปทรงไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงได้ (Indefinite Form)

ความสัมพันธ์ระหว่างสีที่ใช้ร่วมกันเมื่อได้รับแสงสะท้อนกับการมองเห็นได้ชัดเจน
1) ตัวหนังสือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนดีมาก
: ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาว
2) ตัวหนังสือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนดี
: ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีเหลือง
: ตัวหนังสือบนพื้นสีนำเงินดำบนพื้นสีขาว
: ตัวหนังสือสีเขียวบนพื้นสีขาว
3) ตัวหนังสือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนพอสมควร
: ตัวหนังสือสีแดงบนพื้นสีขาว
: ตัวหนังสือสีแดงบนพื้นสีเขียว
: ตัวหนังสือสีส้มพื้นสีดำ
: ตัวหนังสือสีส้มบนพื้นสีขาว

Powered by MakeWebEasy.com